MENI

Jagodić, Zijad

Jagodić, Zijad
Dom Predstavnički dom
Stranka SDA
Klub Klub poslanika SDA
Izborna jedinica / Entitet FBiH / Izborna jedinica 5
OSTALI LIČNI PODACI POSLANIKA
(podaci po izboru poslanika)
Datum i mjesto rođenja  21.10.1964., Đurđevik
Zanimanje magistar prometa
Oblast transportna logistika i menadžment
Srednja škola Građevinska od 1979. do 1984.

Viša škola

Viša prometna od 1992. do 1995.

Fakultet

Fakultet za promet i pomorstvo do 2007.
Magisterij Fakultet prometnih znanosti od 2007. do 2010.
Radno iskustvo tehnolog do 2010.
stručni saradnik
tehnički direktor
direktor
sudski vještak,
ekspert u oblasti saobraćaja
Strani jezici slovenački - aktivno
njemački - pasivno
engleski - pasivno

POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI / INICIJATIVE