MENI

Заједничка комисија за људска права

 

Надлежности

Заједничка комисија за људска права* разматра питања која се односе на: остваривање људских права и основних слобода, загарантованих Уставом и законодавством Босне и Херцеговине, од државних органа, јавних институција и организација које примјењују јавна овлашћења, у случајевима које изнесе Омбудсмен, грађани и ентитети, те о томе обавјештава домове; на држављанство; имиграцију, избјеглице и азил; на примјену Анекса 6 и 7 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини; на кретање и боравак странаца; на остваривање и заштиту људских права и слобода, те мјере за њихову ефикаснију заштиту. Комисија неће разматрати питања која су у току рјешавања на судовима и друге спорове, осим ако се ради о неприхватљивом кашњењу у поступку или евидентној злоупотреби власти и самовољи на коју укаже Институција омбудсмена БиХ.


Комисија такође разматра питања која се односе на заштиту личних података и сарадњу с Агенцијом за заштиту личних података у Босни и Херцеговини; права националних мањина у Босни и Херцеговини; приједлоге које доставе грађани, уз обавјештавање подносиоца о исходу; петиције у вези са повредама људских права и основних слобода, усвајајући одговарајуће мјере и обавјештавајући подносиоца и домове о усвојеним одлукама.

Комисија сарађује са Комисијом за људска права (предвиђеном Анексом 6) и Комисијом за расељена лица и избјеглице (предвиђеном Анексом 7 Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини), као и комисијама за људска права у Парламенту Федерације БиХ и Народној скупштини Републике Српске; разматра питања у вези са остваривањем права дјетета - посебно побољшањем статуса дјетета у Босни и Херцеговини; подстиче активности у институцијама БиХ на примјени Конвенције о правима дјетета и подстиче и остварује сарадњу с комисијама ентитетских парламената на побољшању статуса дјетета и примјену Конвенције о правима дјетета; разматра предложене законе и друге прописе у погледу права дјетета и спречавања дискриминације дјетета; разматра питања у вези са остваривањем права младих - посебно побољшањем права младих у Босни и Херцеговини; подстиче активности у институцијама БиХ на усвајању и примјени најзначајнијих међународних докумената о питању младих; разматра приједлоге докумената и извјештаја институција БиХ који се односе на права дјетета и на питања младих, те разматра припрему за учешће делегација Босне и Херцеговине на међународним скуповима када се разматрају питања права дјетета и питања младих.

Комисија анализира извјештаје о спровођењу Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ; упозорава изабране званичнике Парламентарне скупштине БиХ и Савјета министара БиХ на одредбе Закона о сукобу интереса у институцијама власти БиХ ради његове досљедне примјене; разматра, са Комисијом за одлучивање о сукобу интереса, могуће случајеве кршења Закона о сукобу интереса изабраних званичника Парламентарне скупштине БиХ и Савјета министара БиХ; припрема и утврђује приједлог кодекса понашања за посланике и делегате у Парламентарној скупштини БиХ.

Комисија разматра и друга питања из области људских права, остваривања права дјетета, младих, имиграције, избјеглица, азила и етике.

Напомена: Овај назив Комисије у употреби је након ступања на снагу нових пословника Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.


Сједнице
Остале активности