MENI

Kadić, Sead

Kadić, Sead
Dom Dom naroda
Stranka SDA
Klub Klub bošnjačkog naroda
Izborna jedinica / Entitet FBiH
E-mail [email protected]
OSTALI LIČNI PODACI DELEGATA
 (podaci po izboru delegata)
Datum i mjesto rođenja  02.11.1957., Bihać
Zanimanje magistar tehničkih nauka
Stručna sprema VSS stepen mr.sc.
Oblast tehničke nauke
Srednja škola mašinka tehnička od 1972. do 1975.
Viša škola viša mašinska tehnička od 1975. do 1977.

Fakultet

Mašinski fakultet od 1995. do 2000.
Magisterij Tehnički fakultet Bihać od 2000. do 2004.
Radno iskustvo tehnički direktor - šef pogona u Kombiteksu, Bihać do 1992.
pripadnik 5. korpusa ARBiH do 1995.
oficir Vojske FBiH, a zatim Vojske BiH do 2004.
penzionisani oficir OSBiH do 2014.
zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH do 2015.
Strani jezici engleski - ograničeno

DELEGATSKA PITANJA I ODGOVORI
  • Delegatska pitanja te na njih prispjele odgovore u sazivu 2014. - 2018. godine možete potražiti OVDJE