MENI

Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava

 

Nadležnosti


Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava* razmatra pitanja koja se odnose: na ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom i zakonodavstvom Bosne i Hercegovine od državnih tijela, javnih institucija i organizacija koje primjenjuju javne ovlasti, u slučajevima koje iznese Ombudsman, građani i entiteti, te o tome izvješćuje domove; na državljanstvo; na useljeništvo, izbjeglice i azil; na provedbu aneksa VI i VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini; na kretanje i boravak stranaca; na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu djelotvorniju zaštitu. Povjerenstvo neće razmatrati pitanja čije je rješavanje u tijeku na sudovima i druge sporove, osim ako se radi o neprihvatljivom kašnjenju u postupku ili evidentnoj zlouporabi vlasti i samovolji na koju ukaže Institucija ombudsmana BiH.

Povjerenstvo također razmatra pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka i suradnju s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u BiH; na prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini; na prijedloge koje dostavljaju građani, uz obavještavanje podnositelja o ishodu; na peticije u svezi s povredama ljudskih prava i temeljnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnositelja i domove o usvojenim odlukama.

Povjerenstvo surađuje s Povjerenstvom za ljudska prava (predviđenom Aneksom VI.) i Povjerenstvom za raseljene osobe i izbjeglice (predviđenom Aneksom VII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini), kao i povjerenstvima za ljudska prava u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske; razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem prava djeteta – posebice u svezi s poboljšanjem statusa djeteta u Bosni i Hercegovini; potiče aktivnosti u institucijama BiH na provedbi Konvencije o pravima djeteta i potiče i ostvaruje suradnju s povjerenstvima entitetskih parlamenata na poboljšanju statusa djeteta i provedbi Konvencije o pravima djeteta; razmatra predložene zakone i druge propise u pogledu prava djeteta i sprječavanja diskriminacije djeteta; razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem prava mladih – posebice u svezi s poboljšanjem prava mladih u Bosni i Hercegovini; potiče aktivnosti u institucijama BiH na usvajanju i provedbi najznačajnijih međunarodnih dokumenata o pitanju mladih; razmatra prijedloge dokumenata i izvješća institucija BiH koji se odnose na prava djeteta i na pitanja mladih, te razmatra pripremu za sudjelovanje izaslanstava Bosne i Hercegovine na međunarodnim skupovima kada se razmatraju pitanja prava djeteta i pitanja mladih.

Povjerenstvo analizira izvješća o provedbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; upozorava izabrane dužnosnike Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH na odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH radi njegove dosljedne primjene; razmatra, s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, moguće slučajeve povrede Zakona o sukobu interesa izabranih dužnosnika Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH; priprema i utvrđiuje prijedlog kodeksa ponašanja za zastupnike i izaslanike u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Povjerenstvo razmatra i druga pitanja iz područja ljudskih prava, ostvarivanja prava djeteta, mladih, useljeništva, izbjeglica, azila i etike.

Napomena: Ovaj naziv Povjerenstva u uporabi je nakon stupanja na snagu novih poslovnika Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Sjednice
Ostale aktivnosti