MENI

Независна комисија за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чији је потписник Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

ПРЕДСЈЕДНИК:

Ласић, Миле

ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕНИКА:

Алајбеговић, Азра

ДРУГА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕНИКА:

Спасојевић, Брана

ЧЛАНОВИ: Фалаџић, Александар
Ведад Гурда
КОНТАКТ
  • Независна комисија за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чији је потписник Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

    Секретарка: Ловрић, Ивана

 

Надлежности

На основу Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера („Службени гласник БиХ“, број 12/10 и 100/13) -– Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера - службени пречишћени текст („Службени гласник БиХ“, број 22/16), Парламентарна скупштина БиХ је на 21. сједници Представничког дома, одржаној 10. децембра 2015. године, и на 12. сједници Дома народа, одржаној 10. децембра 2015. године, донијела Одлуку о именовању чланова Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чији је потписник Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине.

Независна комисија за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштовање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чији је потписник Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине, прати рад завода самостално или заједно са инспекторским или другим надзорним органима, као и у сарадњи са међународним и другим институцијама надлежним за праћење и остваривање људских права и основних слобода у складу са законом и одговарајућим међународним документима. Годишњи извјештај о раду Комисија доставља Парламентарној скупштини БиХ и Министарству правде БиХ с циљем предузимања одговарајућих радњи или мјера у складу са законом. 

Парламентарна скупштина БиХ именује и разрјешава чланове Независне комисије.  Комисија има пет чланова, од којих је један предсједник, а именују се на мандат од пет година са могућношћу поновног избора на још један мандат. Чланови Комисије треба да буду стручњаци или познаваоци правне или друге сродне области, као што су правосуђе, управа, пенологија, социјална заштита, психологија, педагогија и слично. 

Преглед разрјешења/именовања:

Алма Чоло – разрјешена на 40. сједници Представничког дома ПСБиХ, одржаној 29. децембра 2016. године и 26. сједници Дома народа ПСБиХ, одржаној 1. фебруара 2017. године – Одлука о разрјешењу дужности чланице Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд БиХ, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине - Сл. гласник БиХ 8/17

Ведад Гурда – именован на 48. сједници Представничког дома ПСБиХ, одржаној 14. јуна и 5. јула 2017. године и 30. сједници Дома народа ПСБиХ, одржаној 30. јуна 2017. године – Одлука о измјени Одлуке о именовању пет чланова Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд БиХ, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине -  Сл. гласник 50/17

Сједнице