MENI

37. sjednica Nezavisne komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

13.12.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 36. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o najavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Banja Luka;
  3. Razmatranje Nacrta Izvještaja o najavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Mostar;
  4. Predstavka zatvorenika Kazneno popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-17-24225/18 od 7.11.2018.godine, broj: 05/6-50-17-2464/18 od 12.11.2018. godine i broj: 05/6-50-17-2545/18 od 23.11.2018. godine;
  5. Predstavka zatvorenika Kazneno popravnog zavoda Zenica, broj:05/6-50-17-2470/18od 12.11.2018. godine
  6. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za januar 2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE