MENI

Комисија за спољну трговину и царине

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Бојић, Борислав
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Мехмедовић, Шемсудин
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Вранкић, Драган
ЧЛАНОВИ: Бурсаћ, Саша
Ћемаловић, Нермина
Јовичић, Славко
Кабил, Емир
Мартиновић, Данијела
Пурић, Нермин
КОНТАКТ

 

Надлежности

Комисија за спољну трговину и царине разматра питања која се односе на: спољнотрговинску политику; споразуме о међународној трговини; царинску политику; тарифе, прописе и законе из своје области; међународне обавезе Босне и Херцеговине, као и на односе са међународним трговинским институцијама.

Комисија разматра и друга питања из области спољне трговине и царина.
Сједнице