MENI

Komisija za saobraćaj i komunikacije

 

Nadležnosti

Komisija za saobraćaj i komunikacije razmatra pitanja koja se odnose na:

  • putne isprave;
  • boravak i kretanje stranaca;
  • odnose s Interpolom;
  • uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija;
  • reguliranje međuentitetskog saobraćaja;
  • kontrolu zračnog saobraćaja;
  • kontrolu frekvencija.

 

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti saobraćaja i komunikacija.

Sjednice