MENI

Комисија за финансије и буџет Представничког дома

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Кожул, Предраг
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Соколовић, Салко
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Лалић, Ненад
ЧЛАНОВИ: Бећировић, Дамир
Емрић, Јасмин
Фазлић, Амир
Исаковић, Мирсад
Мајкић, Душанка
Пандуревић, Александра
КОНТАКТ

 

Надлежности

Комисија за финансије и буџет разматра питања која се односе на: Централну банку БиХ; банкарство, изузев политике банкарства; спољни дуг, финансирање институција БиХ; функционисање финансијских институција на нивоу Босне и Херцеговине; прописе из области финансија и буџета; фискалну и кредитну политику; извршење и надзор над извршењем буџета БиХ; разматрање одлука о задуживању, репрограмирању дугова и другим новчаним обавезама Босне и Херцеговине; извјештаје Канцеларије за ревизију институција БиХ; праћење реализације препорука из ревизорског извјештаја Парламентарне скупштине БиХ и, у сарадњи са Заједничком комисијом за административне послове, предузима неопходне мјере за отклањање недостатака утврђених у ревизорском извјештају; њене надлежности утврђене Законом о ревизији институција БиХ; међупарламентарну сарадњу са сличним комисијама парламената других земаља.

Комисија разматра и друга питања из области финансија и буџета.

Сједнице