MENI

Izvješće GREVIO komiteta za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provođenje odredaba Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije) i Preporuke Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Europe

Informacije o aktu

Datum 21.9.2023.
Predlagatelj Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Usvojen u Zastupničkom domu 20.11.2023.
Sjednica Zastupničkog doma 13. sjednica Zastupničkog doma
Usvojen u Domu naroda 31.1.2024.
Sjednica Doma naroda 13. sjednica Doma naroda
Dokument Izvješće GREVIO komiteta za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provođenje odredaba Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije) i Preporuke Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Europe