MENI

Извјештај ГРЕВИО комитета за Босну и Херцеговину о законодавним и другим мјерама подузетим за спровођење одредби Конвенвије Савјета Европе о српрјечавању и борби против насиља над женама насиља у породици (Истанбулске конвенције) и Препорука Комитета потписница Истанбулске конвенције Савјета Европе

Информације о акту

Датум 21.9.2023.
Предлагач Министарство за људска права и избјеглице
Усвојен у Представничком дому 20.11.2023.
Сједница Представничког дома 13. сједница Представничког дома
Усвојен у Дому народа 31.1.2024.
Сједница Дома народа 13. сједница Дома народа
Документ Извјештај ГРЕВИО комитета за Босну и Херцеговину о законодавним и другим мјерама подузетим за спровођење одредби Конвенвије Савјета Европе о српрјечавању и борби против насиља над женама насиља у породици (Истанбулске конвенције) и Препорука Комитета потписница Истанбулске конвенције Савјета Европе