MENI

Izvještaj GREVIO komiteta za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i Preporuke Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope

Informacije o aktu

Datum 21.9.2023
Predlagač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Usvojen u Predstavničkom domu 20.11.2023
Sjednica Predstavničkog doma 13. sjednica Predstavničkog doma
Usvojen u Domu naroda 31.1.2024
Sjednica Doma naroda 13. sjednica Doma naroda
Dokument Izvještaj GREVIO komiteta za Bosnu i Hercegovinu o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provođenje odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije) i Preporuke Komiteta potpisnica Istanbulske konvencije Vijeća Evrope