MENI
23.5.2024

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH učestvovala u Beču na sastanku Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice

Predsjedavajući Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Safet Softić i zamjenica predsjedavajućeg Komisije Marina Pendeš učestvovali su na sastanku Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice, koji je danas, pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine, održan u Beču.

U svom obraćanju učesnicima Parlamentarnog foruma Energetske zajednice gospođa Pendeš, u svojstvu kopredsjedavajuće Forumom, kazala je kako Evropska unija (EU) ubrzano radi na realizaciji obaveza predviđenih Zelenom agendom. Prema riječima gospođe Pendeš, iako 2050. godina izgleda daleko, ostvarenje klimatske neutralnosti je toliko ambiciozan cilj da nema ni najmanje vremena za gubljenje.

Podsjetivši na činjenicu da su sve ugovorne strane u Energetskoj zajednici u statusu kandidata za članstvo u EU, gospođa Pendeš podvukla je da se sve mjere koje EU donosi u okviru ispunjavanja obaveza iz Zelene agende odnose i na Bosnu i Hercegovinu i druge potpisnice Ugovora o Energetskoj zajednici.

„Svjesni smo da se ni dosadašnje provođenje obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici nije odvijalo u skladu sa predviđenim rokovima. A dolaze nam nove obaveze sa zahtjevima za radikalnim promjenama u našim ekonomijama. Vidjeli smo koliko je zahtjevan proces izrade nacionalnih planova za klimu i energiju (NECP), a možemo samo pretpostaviti koliko će biti zahtjevna njihova implementacija. Iskreno se nadam da će Bosna i Hercegovina ispoštovati predviđeni rok i do kraja juna ove godine dostaviti finalni NECP do 2030. godine“, kazala je gospođa Pendeš i čestitala Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, koje su posao u vezi sa usvajanjem NECP već završile.

U uvodnom obraćanju gospođa Pendeš upozorila je da će dostizanje klimatske neutralnosti izazvati radikalne promjene u ekonomije, te dodala kako je neophodno da u čitav proces maksimalno budu uključeni svi akteri društva, pa time i parlamenti. S tim u vezi, kazala je gospođa Pendeš, Parlamentarni plenum Energetske zajednice jeste prilika da se razmijene mišljenja o tome kako na najbolji način parlamenti mogu dati doprionos ne samo usvajanju NECP nego i provođenju Nacionalnog plana.

Gospođa Pendeš pozdravila je usvajanje Plana rasta, kao instrumenta za podršku ključnim reformama u zemljama Zapadnog Balkana u naredne četiri godine. Informirala je učesnike da je Vijeće ministara BiH prihvatio listu reformi koje će Bosna i Hercegovina kandidirati za podršku u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, te da su, u okviru liste reformi, značajni projekti u okviru zelene tranzicije, posebno implementacija NECP, uspostavljanje sistema trgovanja emisijama, obnovljivi izvori energije, te energetska efikasnost smanjenja zagađenja zraka. 

Učesnicima se obratio i direktor Sekretarijata Energetske zajednice i kopredsjedavajući Parlamentarnog foruma Artur Lorkowski, koji je posebno istaknuo potrebu spajanja tržišta električne energije, kao jednog od preduvjeta da izvoz električne energije u EU bude izuzet od CBAM (oporezivanja ugljenika). Lorkowski je upozorio da su rokovi za ovaj posao ili istekli ili jako kratki, te najavio da će ovo pitanje biti tema narednog neformalnog sastanka Ministarskog vijeća Energetske zajednice u Banjaluci 3. jula ove godine. Također je kazao da se očekuje da članice Energetske zajednice preuzmu i konkretne obaveze nakon zvaničnog sastanka Ministarskog vijeća u decembru ove godine. Lorkowski je apelirao na ugovorne strane da što prije usvoje svoje integrirane energetske i klimatske planove, koji bi, kako je rekao, bili podržani odgovarajućom legislativom i budžetom.

Učesnici Parlamentarnog plenuma diskutirali su, u odvojenim sesijama, o unapređenju zelene tranzicije – osnaživanju nacionalnih okvira za efikasnu implementaciju nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NECP), kao i o ubrzanju procesa integracije u Evropsku uniju (EU) u svjetlu značaja usklađenosti sa Ugovorom o energetskoj zajednici. Također su razgovarali o značaju poštovanja obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici, kojim je ugovornim stranama ponuđeno postepeno uvođenje na evropska energetska tržišta nakon potpunog usklađivanja sa pravnim tekovinama EU. Naglašeno je da nepoštivanje obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici može imati negativan utjecaj na ocjenu EU o napretku, kao i to da bi pravovremena, sveobuhvatna i ispravna transpozicija mogla ubrzati proces evropskih integracija država potpisnica Ugovora o Energetskoj zajednici. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću