MENI
24.5.2023.

Одржана 6. сједница Представничког дома ПСБиХ

На 6. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) на усаглашавање Колегијуму Дома, ради недостатка ентитетске већине, упућен је Приједлог закона о измјенама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине у другом читању, чији је предлагач посланик Шериф Шпаго.

На усаглашавање Колегијуму Дома, ради недостатка ентитетске већине, упућен је и Приједлог закона о граничној контроли (П.З.Е.И.), којег је, у првом читању и по скраћеном поступку, предложио Савјет министара БиХ. Ради недостатка ентитетске већине на усаглашавање Колегијуму Дома упућен је и приједлог закључка посланика Шемсудина Дедића и Сафета Кеше који гласи: “Обавезује се Савјет министара БиХ да упути иницијативу према Влади Републике Хрватске за доношење новог Уговора о одређивању граничних прелаза између БиХ и Републике Хрватске, како би се ГП Изачић (БиХ) – ГП Личко Петрово Село (РХ) и ГП Доњи Свилај (БиХ) – Свилај (РХ) категоризовали у граничне прелазе са свим инспекцијским контролама, такозване БИП-ове, те обезбиједио статус међународних друмских прелаза за промет путника и роба, укључујући и робе које подлијежу фитосанитарној контроли за граничне прелазе код којих постоји оправданост отварања истих”.

Дом није прихватио негативно мишљење Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, којег је, по скраћеном поступку, предложио Савјет министара БиХ. У складу с Пословником, Заједничка комисија задужена је да изради ново мишљење о овом Приједлогу закона.

Обављена је расправа о Приједлогу закона о измјени Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине, чији су предлагачи посланици Предраг Којовић, Сабина Ћудић и Аида Баручија. Након што су предлагачи одустали од захтјева да се овај Приједлог закона разматра по хитном поступку, овај законски приједлог биће разматран по скраћеном законодавном поступку.

Дом је усвојио негативно мишљење Уставноправне комисије о Приједлогу закона о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине, чији су предлагачи посланици Милан Дуновић, Златан Бегић и Влатко Главаш. Усвајањем негативног мишљења Комисије, овај Приједлог закона сматра се одбијеним.

Представнички дом није усвојио Приједлог резолуције о праву на слободу изражавања у Босни и Херцеговини у складу с европским стандардима, чији су предлагачи посланици Аида Баручија, Сабина Ћудић, Рејхана Дервишевић, Јасмин Имамовић, Миа Карамехић-Абазовић, Предраг Којовић, Саша Магазиновић, Албин Муслић, Нихад Омеровић, Ермина Салкичевић-Диздаревић и Денис Звиздић.

Дом је усвојио закључак којим задужује Савјет министара БиХ да са буџетског дијела Буџета институција БиХ за 2023. годину „Збирни преглед расхода по економским категоријама и изворима финансирања” са WB VII„Резервисање” износ од 6.000.000 КМ планира за вишегодишњи пројекат Министарства одбране БиХ — Набавка хеликоптера за Министарство одбране БиХ и Оружане снаге БиХ.”

Усвојени су Извјештаји Канцеларије за ревизију институција БиХ о финансијској ревизији институција БиХ за 2021. годину и то:

 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за антидопиншку контролу БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за форензичка испитивања и вјештачења БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за надзор над тржиштем за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за осигурање у БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за поштански саобраћај БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за предшколско, основно и средње образовање БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за рад и запошљавање БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за статистику БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Дирекције за економско планирање БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Државне регулаторне агенције за радијациону и нуклеарну безбједност за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Институције омбудсмена за заштиту потрошача у БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Института за интелектуалну својину БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Конкуренцијског вијећа БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Одбора државне службе за жалбе БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија и трезора БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Централне изборне комисије БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Управе БиХ за заштиту здравља биља за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије за разматрање жалби БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Уставног суда БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Савјет за државну помоћ БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за јавне набавке БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за полицијску подршку БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за безбједност хране БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за унапређење страних инвестиција БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за заштиту личних података у БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Архива БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Центра за уклањање мина у БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Дирекције за европске интеграције БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Граничне полиције БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Институције омбудсмена за људска права БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Института за акредитовање БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Института за метрологију БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Института за нестале особе БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Комисије за концесије БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Меморијалног центра Сребреница-Поточари, спомен обиљежје и мезарје за жртве геноцида из 1995. за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Министарства спољне трговине и економских односа БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Министарства комуникација и транспорта БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Министарства правде БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Предсједништва БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Регулаторне агенције за комуникације БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Тужилаштва БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије за ветеринарство БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за државну службу БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Државне агенције за истраге и заштиту за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Фонда за повратак БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Генералног секретаријата Савјета министара БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Института за стандардизацију БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Министарства цивилних послова БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Министарства финансија и трезора БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Министарства одбране БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Министарства безбједности БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Министарства иностраних послова БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Министарства за људска права и избјеглице БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Парламентарне скупштине БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Комисије за очување националних споменика БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Правобранилаштва БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Службе за послове са странцима БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Службе за заједничке послове институција БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Суда БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Управе за индиректно опорезивање БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ за 2021. годину;
 • Извјештај о финансијској ревизији Високог судског и тужилачког савјета БиХ за 2021. годину.

Уз ове извјештаје, на усаглашавање Колегијуму Дома, ради недостатка ентитетске већине, упућен је Приједлог закључка посланика Сафета Кеше који гласи: “Задужују се институције система за провођење закона да покрену питање одговорности свих установа, односно одговорних руководних лица, које дозвољавају било који облик финансијске недисциплине који омогућава нетранспарентно и незаконито трошење буџетског новца.”

Усвојен је Годишњи ревизорски извјештај о главним налазима и препорукама за 2021. годину, чији је подносилац Канцеларија за ревизију институција БиХ.

Дом је усвојио и Годишњи консолидовани извјештај интерне ревизије за 2021. годину, који је поднијело Министарство финансија и трезора БиХ.

Усвојен је и Годишњи консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2021. годину, чији је подносилац Министарство финансија и трезора БиХ. Уз овај Извјештај усвојен је и закључак којим Представнички дом ПСБиХ тражи од Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ, Агенције за антидопинг контролу БиХ, Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ, Службеног листа БиХ и Савјета за државну помоћ БиХ да под хитно Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора БиХ доставе Годишњи извјештај о систему финансијског управљања и контроле за 2021. годину.

Дом је усвојио Извјештај о извршеној ревизији учинка о теми: „Активности институција БиХ на обезбјеђивању основних претпоставки за кибернетичку безбједност“, чији је подносилац Канцеларија за ревизију институција БиХ. На усаглашавање Колегијуму Дома, ради недостатка ентитетске већине, упућен је Приједлог закључака, које су, уз овај Извјештај, предложили посланици Аида Баручија, Сабина Ћудић, Саша Магазиновић, Јасмин Емрић и Шемсудин Мехмедовић, а који гласе:

 1. Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од 30 дана изради и усвоји Акциони план реализације препорука из Извјештаја ревизије учинка „Активности институција БиХ на обезбјеђивању основних претпоставки за кибернетичку безбједност“ са утврђеним роковима извршења и носиоцима активности, те да о томе извијести Представнички дом.
 2. Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да предузме додатне мјере како би се ажурирао период провођења, унаприједио и обезбиједио већи степен имплементације Политике управљања информатичком безбједношћу у институцијама БиХ и о томе извијести Представнички дом.
 3. Представнички дом ПСБиХ задужује Министарство безбједности БиХ да у року од 30 дана извијести Представнички дом о предузетим мјерама за превазилажење препрека код успостављања Тима за одговор на рачунарске инциденте (ЦЕРТ) и да у року од 60 дана извијести Представнички дом о предузетим активностима и мјерама како би се израдио стратешки оквир кибернетске безбједности.
 4. Представнички дом ПСБиХ задужује Министарство комуникација и транспорта БиХ и Министарство безбједности БиХ да у року од 90 дана у парламентарну процедуру упуте Приједлог закона о информатичкој безбједности БиХ и Приједлог закона о критичној инфраструктури.

Представнички дом усвојио је Извјештај о раду парламентарног војног повјереника БиХ за 2022. годину.

Усвојен је и Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана ПСБиХ за 2022. годину.

Дом је усвојио и Извјештај о раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2022. годину, те примио к знању План рада Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ за 2023. годину.

Усвојен је и Извјештај о раду и Финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај БиХ за 2022. годину, као и Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију за 2022. годину.

Дом је донио одлуку којом се Министарству одбране БиХ одобрава упућивање припадника Оружаних снага БиХ у хуманитарну операцију након земљотреса у Републици Турској.

Дом је усвојио Приједлог одлуке о именовању чланова ПСБиХ у Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање између ПСБиХ и Европског парламента, чији је предлагач  Заједнички колегијум оба дома ПСБиХ. Према овом Приједлогу одлуке, за чланове  Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање измеду ПСБиХ и Европског парламента именовани су:

 1. Сњежана Новаковић-Бурсаћ, предсједавąиућа
 2. Зденко Ћосић, први замјеник предсједавąјуће
 3. Миа Карамехић-Абазовић, друга замјеница предсједавајуће
 4. Дженан Ђонлагић, члан
 5. Бранислав Бореновић, члан
 6. Илија Цвитановић, члан
 7. Шефик Џаферовић, члан
 8. Мирослав Вујичић, члан
 9. Предраг Којовић, члан
 10. Радован Ковачевић, члан
 11. Саша Магазиновић, члан
 12. Милан Петковић, члан
 13. Денијал Тулумовић, члан.

Усвојен је и Приједлог одлуке о именовању чланова интерпарламентарних група пријатељства ПСБиХ за билатералну сарадњу са парламентарним тијелима других земаља, чији је предлагач Заједнички колегијум оба дома ПСБиХ. Усвојен је и Приједлог допуне ове Одлуке, према коме је у Групу за Сјеверну и Јужну Америку, Аустралију, Океанију и Јапан именована посланица Елвиса Хоџић.

Усвојен је и Приједлог одлуке о допунама Одлуке о именовању чланова парламентарних делегација, чији је предлагач Заједнички колегијум оба дома ПСБиХ.

У Заједничку комисију оба дома за постизање идентичног текста Приједлога закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини из Представничког дома именовани су посланици Саша Магазиновић, Предраг Кожул и Чедомир Стојановић.

У Заједничку комисију оба дома за постизање идентичног текста Приједлога Закона о допуни Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини из Представничког дома именовани су посланици Саша Магазиновић, Предраг Кожул и Милорад Којић.

Представнички дом донио је одлуку о разрјешењу на лични захтјев Сањина Кодрића са позиције члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета БиХ.

На приједлог посланика Шемсудина Мехмедовића обављена је расправа о националној структури руководства, државних/полицијских службеника и запосленика у институцијама Босне и Херцеговине и поштовању законских одредаба о одговарајућој националној заступљености. Након расправе на усаглашавање Колегијуму Дома, ради недостатка ентитетске већине, упућен је Приједлог закључака посланика Шемсудина Мехмедовића који гласе:

 1. Представнички дом ПСБиХ обавезује све институције Босне и Херцеговине да, у складу с чланом 7. Закона о управи („Службени гласник БиХ“, бр. 37/03, 102/09 и 72/17), обезбиједе одговарајућу националну заступљеност државних/полицијских службеника и запосленика у складу с националном структуром становништва, а према посљедњем Попису становништва у Босни и Херцеговини из 2013. године.
 2. Представнички дом ПСБиХ задужује Савјет министара БиХ да два пута годишње Представничком дому припреми и достави информацију с подацима о националној заступљености свих запослених у институцијама Босне и Херцеговине. Потребно је доставити посебне податке за руководства институција и руководеће/полицијске државне службенике. Прву информацију доставити за период јануар – јуни 2023. године.
 3. Представнички дом ПСБиХ задужује Агенцију за државну службу Босне и Херцеговине да свака три мјесеца припреми и достави Представничком дому информацију с подацима о националној заступљености свих државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине. Потребно је доставити посебне податке за сваку институцију на начин да се истакне број новозапослених у извјештајном периоду по радним мјестима, као и податке о укупном броју запослених у институцији по радним мјестима. Прву информацију доставити за период јануар – јуни 2023. године.
 4. Представнички дом ПСБиХ задужује Министарство правде Босне и Херцеговине да Управни инспекторат два пута годишње припреми и достави информацију о извршеним инспекцијским надзорима у институцијама Босне и Херцеговине о провођењу члана 7. Закона о управи. Прву информацију доставити за период јануар – јуни 2023. године.
 5. Представнички дом ПСБиХ препоручује Канцеларији за ревизију институција Босне и Херцеговине да у годишњим извјештајима о финансијској ревизији институција Босне и Херцеговине наведе и податке о националној заступљености запослених.

Представнички дом дао је сагласност за ратификацију:

 • Протокола о измјенама и допунама Споразума о слободној трговини између држава Европског удружења слободне трговине (ЕФТА) и Босне и Херцеговине, укључујући протоколе о измјенама и допунама пратећих билатералних споразума о пољопривреди са Швајцарском Конфедерацијом, укључујући Лихтенштајн, Краљевину Норвешку и Исланд,
 • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Краљевине Бахреин о услугама у ваздушном превозу,
 • Уговора о гранту (Лука Брчко) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, који се односи на инвестициони грант од Европског заједничког фонда за Западни Балкан.

Усвојена је и Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности за ратификацију Споразума размјеном нота између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Јапана о бесповратној јапанској помоћи у износу од 500 милиона јапанских јена.

Представнички дом није дао сагласност за ратификацију Споразума о безбједносној сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске. (крај)

 

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу