MENI
24.5.2023

Održana 6. sjednica Predstavničkog doma PSBiH

Na 6. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine u drugom čitanju, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Prijedlog zakona o graničnoj kontroli (P.Z.E.I.), kojeg je, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH. Radi nedostatka entitetske većine na usaglašavanje Kolegiju Doma upućen je i prijedlog zaključka poslanika Šemsudina Dedića i Safeta Keše koji glasi: “Obavezuje se Vijeće ministara BiH da uputi inicijativu prema Vladi Republike Hrvatske za donošenje novog Ugovora o određivanju graničnih prelaza između BiH i Republike Hrvatske, kako bi se GP Izačić (BiH) – GP Ličko Petrovo Selo (RH) i GP Donji Svilaj (BiH) – Svilaj (RH) kategorizovali u granične prelaze sa svim inspekcijskim kontrolama, takozvane BIP-ove, te osigurao status međunarodnih drumskih prelaza za promet putnika i roba, uključujući i robe koje podliježu fitosanitarnoj kontroli za granične prelaze kod kojih postoji opravdanost otvaranja istih”.

Dom nije prihvatio negativno mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojeg je, po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH. U skladu s Poslovnikom, Zajednička komisija zadužena je da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Obavljena je rasprava o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija. Nakon što su predlagači odustali od zahtjeva da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku, ovaj zakonski prijedlog bit će razmatran po skraćenom zakonodavnom postupku.

Dom je usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš. Usvajanjem negativnog mišljenja Komisije, ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog rezolucije o pravu na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini u skladu s evropskim standardima, čiji su predlagači poslanici Aida Baručija, Sabina Ćudić, Rejhana Dervišević, Jasmin Imamović, Mia Karamehić-Abazović, Predrag Kojović, Saša Magazinović, Albin Muslić, Nihad Omerović, Ermina Salkičević-Dizdarević i Denis Zvizdić.

Dom je usvojio zaključak kojim zadužuje Vijeće ministara BiH da sa budžetskog dijela Budžeta institucija BiH za 2023. godinu „Zbirni pregled rashoda po ekonomskim kategorijama i izvorima finansiranja” sa WB VII „Rezervisanje” iznos od 6.000.000 KM planira za višegodišnji projekat Ministarstva odbrane BiH — Nabavka helikoptera za Ministarstvo odbrane BiH i Oružane snage BiH.”

Usvojeni su Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu i to:

 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za unapređenje stranih investicija BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2021. godinu;;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, spomen- obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH za 2021. godinu;
 • zvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakopolovstvo BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH za 2021. godinu; ž
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2021. godinu;
 • Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2021. godinu.

Uz ove izvještaje, na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zaključka poslanika Safeta Keše koji glasi: “Zadužuju se institucije sistema za provođenje zakona da pokrenu pitanje odgovornosti svih ustanova, odnosno odgovornih rukovodnih lica, koje dozvoljavaju bilo koji oblik finansijske nediscipline koji omogućava netransparentno i nezakonito trošenje budžetskog novca.”

Usvojen je Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Dom je usvojio i Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2021. godinu, koji je podnijelo Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Usvojen je i Godišnji konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH. Uz ovaj Izvještaj usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH traži od Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Agencije za antidoping kontrolu BiH, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Službenog lista BiH i Vijeća za državnu pomoć BiH da pod hitno Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH dostave Godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2021. godinu.

Dom je usvojio Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zaključaka, koje su, uz ovaj Izvještaj, predložili poslanici Aida Baručija, Sabina Ćudić, Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, a koji glase:

 1. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana izradi i usvoji Akcijski plan realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“ sa utvrđenim rokovima izvršenja i nosiocima aktivnosti, te da o tome izvijesti Predstavnički dom.
 2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da preduzme dodatne mjere kako bi se ažurirao period provođenja, unaprijedio i osigurao veći stepen implementacije Politike upravljanja informatičkom sigurnošću u institucijama BiH i o tome izvijesti Predstavnički dom.
 3. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 30 dana izvijesti Predstavnički dom o preduzetim mjerama za prevazilaženje prepreka kod uspostavljanja Tima za odgovor na računarske incidente (CERT) i da u roku od 60 dana izvijesti Predstavnički dom o preduzetim aktivnostima i mjerama kako bi se izradio strateški okvir kibernetske sigurnosti.
 4. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 90 dana u parlamentarnu proceduru upute Prijedlog zakona o informatičkoj sigurnosti BiH i Prijedlog zakona o kritičnoj infrastrukturi.

Predstavnički dom usvojio je Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2022. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2022. godinu.

Dom je usvojio i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, te primio k znanju Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2023. godinu.

Usvojen je i Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2022. godinu, kao i Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2022. godinu.

Dom je donio odluku kojom se Ministarstvu odbrane BiH odobrava upućivanje pripadnika Oružanih snaga BiH u humanitarnu operaciju nakon zemljotresa u Republici Turskoj.

Dom je usvojio Prijedlog odluke o imenovanju članova PSBiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Evropskog parlamenta, čiji je predlagač  Zajednički kolegij oba doma PSBiH. Prema ovom Prijedlogu odluke, za članove  Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje izmedu PSBiH i Evropskog parlamenta imenovani su:

 1. Snježana Novaković-Bursać, predsjedavąiuća
 2. Zdenko Ćosić, prvi zamjenik predsjedavąjuće
 3. Mia Karamehić-Abazović, druga zamjenica predsjedavajuće
 4. Dženan Đonlagić, član
 5. Branislav Borenović, član
 6. Ilija Cvitanović, član
 7. Šefik Džaferović, član
 8. Miroslav Vujičić, član
 9. Predrag Kojović, član
 10. Radovan Kovačević, član
 11. Saša Magazinović, član
 12. Milan Petković, član
 13. Denijal Tulumović, član.

Usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva PSBiH za bilateralnu saradnju sa parlamentarnim tijelima drugih zemalja, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. Usvojen je i Prijedlog dopune ove Odluke, prema kome je u Grupu za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Okeaniju i Japan imenovana poslanica Elvisa Hodžić.

Usvojen je i Prijedlog odluke o dopunama Odluke o imenovanju članova parlamentarnih delegacija, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH.

U Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Saša Magazinović, Predrag Kožul i Čedomir Stojanović.

U Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Saša Magazinović, Predrag Kožul i Milorad Kojić.

Predstavnički dom donio je odluku o razrješenju na lični zahtjev Sanjina Kodrića sa pozicije člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Na prijedlog poslanika Šemsudina Mehmedovića obavljena je rasprava o nacionalnoj strukturi rukovodstva, državnih/policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i poštovanju zakonskih odredaba o odgovarajućoj nacionalnoj zastupljenosti. Nakon rasprave na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zaključaka poslanika Šemsudina Mehmedovića koji glase:

 1. Predstavnički dom PSBiH obavezuje sve institucije Bosne i Hercegovine da, u skladu s članom 7. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 37/03, 102/09 i 72/17), osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih/policijskih službenika i zaposlenika u skladu s nacionalnom strukturom stanovništva, a prema posljednjem Popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine.
 2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da dva puta godišnje Predstavničkom domu pripremi i dostavi informaciju s podacima o nacionalnoj zastupljenosti svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Potrebno je dostaviti posebne podatke za rukovodstva institucija i rukovodeće/policijske državne službenike. Prvu informaciju dostaviti za period januar – juni 2023. godine.
 3. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Agenciju za državnu službu Bosne i Hercegovine da svaka tri mjeseca pripremi i dostavi Predstavničkom domu informaciju s podacima o nacionalnoj zastupljenosti svih državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Potrebno je dostaviti posebne podatke za svaku instituciju na način da se istakne broj novozaposlenih u izvještajnom periodu po radnim mjestima, kao i podatke o ukupnom broju zaposlenih u instituciji po radnim mjestima. Prvu informaciju dostaviti za period januar – juni 2023. godine.
 4. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da Upravni inspektorat dva puta godišnje pripremi i dostavi informaciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima u institucijama Bosne i Hercegovine o provođenju člana 7. Zakona o upravi. Prvu informaciju dostaviti za period januar – juni 2023. godine.
 5. Predstavnički dom PSBiH preporučuje Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine da u godišnjim izvještajima o finansijskoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine navede i podatke o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) i Bosne i Hercegovine, uključujući protokole o izmjenama i dopunama pratećih bilateralnih sporazuma o poljoprivredi sa Švicarskom Konfederacijom, uključujući Lihtenštajn, Kraljevinu Norvešku i Island,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u zračnom prijevozu,
 • Ugovora o grantu (Luka Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicioni grant od Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o bespovratnoj japanskoj pomoći u iznosu od 500 miliona japanskih jena.

Predstavnički dom nije dao saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću