MENI
24.5.2023.

Održana 6. sjednica Zastupničkog doma PSBiH

Na 6. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine u drugom čitanju, čiji je predlagatelj zastupnik Šerif Špago.

Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Prijedlog zakona o graničnoj kontroli (P.Z.E.I.), kojeg je, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH. Radi nedostatka entitetske većine na usuglašavanje Kolegiju Doma upućen je i prijedlog zaključka zastupnika Šemsudina Dedića i Safeta Keše koji glasi: “Obvezuje se Vijeće ministara BiH da uputi inicijativu prema Vladi Republike Hrvatske za donošenje novog Ugovora o određivanju graničnih prijelaza između BiH i Republike Hrvatske, kako bi se GP Izačić (BiH) – GP Ličko Petrovo Selo (RH) i GP Donji Svilaj (BiH) – Svilaj (RH) kategorizovali u granične prijelaze sa svim inspekcijskim kontrolama, takozvane BIP-ove, te osigurao status međunarodnih drumskih prijelaza za promet putnika i roba, uključujući i robe koje podliježu fitosanitarnoj kontroli za granične prijelaze kod kojih postoji opravdanost otvaranja istih”.

Dom nije prihvatio negativno mišljenje Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojeg je, po skraćenom postupku, predložilo Vijeće ministara BiH. U skladu s Poslovnikom, Zajedničko povjerenstvo zaduženo je da izradi novo mišljenje o ovom Prijedlogu zakona.

Obavljena je rasprava o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagatelji zastupnici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija. Nakon što su predlagatelji odustali od zahtjeva da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku, ovaj zakonski prijedlog bit će razmatran po skraćenom zakonodavnom postupku.

Dom je usvojio negativno mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva o Prijedlogu zakona o dopuni Kaznenog  zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagatelji zastupnici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš. Usvajanjem negativnog mišljenja Povjerenstva, ovaj Prijedlog zakona smatra se odbijenim.

Zastupnički dom nije usvojio Prijedlog rezolucije o pravu na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini u skladu s europskim standardima, čiji su predlagatelji zastupnici Aida Baručija, Sabina Ćudić, Rejhana Dervišević, Jasmin Imamović, Mia Karamehić-Abazović, Predrag Kojović, Saša Magazinović, Albin Muslić, Nihad Omerović, Ermina Salkičević-Dizdarević i Denis Zvizdić.

Dom je usvojio zaključak kojim zadužuje Vijeće ministara BiH da sa proračunskog dijela Proračuna institucija BiH za 2023. godinu „Zbirni pregled rashoda po ekonomskim kategorijama i izvorima financiranja” sa WB VII „Rezerviranje” iznos od 6.000.000 KM planira za višegodišnji projekt Ministarstva obrane BiH — Nabava helikoptera za Ministarstvo obrane BiH i Oružane snage BiH.”

Usvojena su Izvješća Ureda za reviziju institucija BiH o financijskoj reviziji institucija BiH za 2021. godinu i to:

 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za poštanski promet BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ustavnog suda BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Vijeća za državnu potporu BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za javne nabave BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za policijsku potporu BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za promidžbu inozemnih ulaganja BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Arhiva BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Direkcije za europske integracije BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Granične policije BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Instituta za nestale osobe BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Povjerenstva za koncesije BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, spomen- obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Tužiteljstva BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakopolovstvo BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Fonda za povratak BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva financija i trezora BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva obrane BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Pravobraniteljstva BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH za 2021. godinu;  
 • Izvješće o financijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Suda BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Uprave za neizravno oporezivanje BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2021. godinu;
 • Izvješće o financijskoj reviziji Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2021. godinu.

Uz ova izvješća, na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zaključka zastupnika Safeta Keše koji glasi: “Zadužuju se institucije sustava za provođenje zakona da pokrenu pitanje odgovornosti svih ustanova, odnosno odgovornih rukovodnih osoba, koje dozvoljavaju bilo koji oblik financijske nediscipline koji omogućava netransparentno i nezakonito trošenje proračunskog novca.”

Usvojeno je Godišnje revizorsko izvješće o glavnim nalazima i preporukama za 2021. godinu, čiji je podnositelj Ured za reviziju institucija BiH.

Dom je usvojio i Godišnje konsolidirano izvješće interne revizije za 2021. godinu, koji je podnijelo Ministarstvo financija i trezora BiH.

Usvojeno je i Godišnje konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, čiji je podnositelj Ministarstvo financija i trezora BiH. Uz ovo Izvješće usvojen je i zaključak kojim Zastupnički dom PSBiH traži od Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Agencije za antidoping kontrolu BiH, Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Službenog lista BiH i Vijeća za državnu pomoć BiH da pod hitno Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija i trezora BiH dostave Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole za 2021. godinu.

Dom je usvojio Izvješće o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“, čiji je podnositelj Ured za reviziju institucija BiH. Na usuglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zaključaka, koje su, uz ovo Izvješće, predložili zastupnici Aida Baručija, Sabina Ćudić, Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, a koji glase:

 1. Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana izradi i usvoji Akcijski plan realizacije preporuka iz Izvješća revizije učinka „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“ sa utvrđenim rokovima izvršenja i nositeljima aktivnosti, te da o tome izvijesti Zastupnički dom.
 2. Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da poduzme dodatne mjere kako bi se ažuriralo razdoblje provođenja, unaprijedio i osigurao veći stupanj implementacije Politike upravljanja informatičkom sigurnošću u institucijama BiH i o tome izvijesti Zastupnički dom.
 3. Zastupnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 30 dana izvijesti Zastupnički dom o poduzetim mjerama za prevazilaženje prepreka kod uspostavljanja Tima za odgovor na računarske incidente (CERT) i da u roku od 60 dana izvijesti Zastupnički dom o poduzetim aktivnostima i mjerama kako bi se izradio strateški okvir kibernetske sigurnosti.
 4. Zastupnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH da u roku od 90 dana u parlamentarnu proceduru upute Prijedlog zakona o informatičkoj sigurnosti BiH i Prijedlog zakona o kritičnoj infrastrukturi.

Zastupnčiki dom usvojio je Izvješće o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2022. godinu.

Usvojeno je i Izvješće o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2022. godinu.

Dom je usvojio i Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, te primio k znanju Plan rada Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH za 2023. godinu.

Usvojeno je i Izvješće o radu i Financijsko izvješće Agencije za poštanski promet BiH za 2022. godinu, kao i Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju za 2022. godinu.

Dom je donio odluku kojom se Ministarstvu obrane BiH odobrava upućivanje pripadnika Oružanih snaga BiH u humanitarnu operaciju nakon potresa u Republici Turskoj.

Dom je usvojio Prijedlog odluke o imenovanju članova PSBiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između PSBiH i Europskog parlamenta, čiji je predlagatelj Zajednički kolegij obaju domova PSBiH. Prema ovom Prijedlogu odluke, za članove  Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje izmedu PSBiH i Europskog parlamenta imenovani su:

 1. Snježana Novaković-Bursać, predsjedateljica
 2. Zdenko Ćosić, prvi zamjenik predsjedateljice
 3. Mia Karamehić-Abazović, druga zamjenica predsjedateljice
 4. Dženan Đonlagić, član
 5. Branislav Borenović, član
 6. Ilija Cvitanović, član
 7. Šefik Džaferović, član
 8. Miroslav Vujičić, član
 9. Predrag Kojović, član
 10. Radovan Kovačević, član
 11. Saša Magazinović, član
 12. Milan Petković, član
 13. Denijal Tulumović, član.

Usvojen je i Prijedlog odluke o imenovanju članova interparlamentarnih skupina prijateljstva PSBiH za bilateralnu suradnju sa parlamentarnim tijelima drugih zemalja, čiji je predlagatelj Zajednički kolegij obaju domova PSBiH. Usvojen je i Prijedlog dopune ove Odluke, prema kome je u Skupinu za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Oceaniju i Japan imenovana zastupnica Elvisa Hodžić.

Usvojen je i Prijedlog odluke o dopunama Odluke o imenovanju članova parlamentarnih izaslanstava, čiji je predlagatelj Zajednički kolegij obaju domova PSBiH.

U Zajedničko povjerenstvo obaju domova za postizanje istovjetnog teksta Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini iz Zastupničkog doma imenovani su zastupnici Saša Magazinović, Predrag Kožul i Čedomir Stojanović.

U Zajedničko povjerenstvo obaju domova za postizanje istovjetnog teksta Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini iz Zastupničkog doma imenovani su zastupnici Saša Magazinović, Predrag Kožul i Milorad Kojić.

Zastupnički dom donio je odluku o razrješenju na osobni zahtjev Sanjina Kodrića sa pozicije člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Na prijedlog zastupnika Šemsudina Mehmedovića obavljena je rasprava o nacionalnoj strukturi rukovodstva, državnih/policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine i poštovanju zakonskih odredaba o odgovarajućoj nacionalnoj zastupljenosti. Nakon rasprave na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Prijedlog zaključaka zastupnika Šemsudina Mehmedovića koji glase:

 1. Zastupnički dom PSBiH obvezuje sve institucije Bosne i Hercegovine da, u skladu s člankom 7. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 37/03, 102/09 i 72/17), osiguraju odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih/policijskih službenika i zaposlenika u skladu s nacionalnom strukturom stanovništva, a prema posljednjem Popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine.
 2. Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da dva puta godišnje Zastupničkom domu pripremi i dostavi informaciju s podacima o nacionalnoj zastupljenosti svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Potrebno je dostaviti posebne podatke za rukovodstva institucija i rukovodeće/policijske državne službenike. Prvu informaciju dostaviti za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine.
 3. Zastupnički dom PSBiH zadužuje Agenciju za državnu službu Bosne i Hercegovine da svaka tri mjeseca pripremi i dostavi Zastupničkom domu informaciju s podacima o nacionalnoj zastupljenosti svih državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Potrebno je dostaviti posebne podatke za svaku instituciju na način da se istakne broj novozaposlenih u izvještajnom razdoblju po radnim mjestima, kao i podatke o ukupnom broju zaposlenih u instituciji po radnim mjestima. Prvu informaciju dostaviti za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine.
 4. Zastupnički dom PSBiH zadužuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da Upravni inspektorat dva puta godišnje pripremi i dostavi informaciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima u institucijama Bosne i Hercegovine o provođenju članka 7. Zakona o upravi. Prvu informaciju dostaviti za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine.
 5. Zastupnički dom PSBiH preporučuje Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine da u godišnjim izvješćima o financijskoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine navede i podatke o nacionalnoj zastupljenosti zaposlenih.

Zastupnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju:

 • Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) i Bosne i Hercegovine, uključujući protokole o izmjenama i dopunama pratećih bilateralnih sporazuma o poljoprivredi sa Švicarskom Konfederacijom, uključujući Lihtenštajn, Kraljevinu Norvešku i Island,
 • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Bahrein o uslugama u zračnom prijevozu,
 • Ugovora o grantu (Luka Brčko) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant od Europskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o bespovratnoj japanskoj pomoći u iznosu od 500 milijuna japanskih jena.

Zastupnički dom nije dao suglasnost za ratifikaciju Sporazuma o sigurnosnoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću