MENI
20.3.2023.

Одржана 4. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

На 4. сједници Уставноправне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) није утврђена усклађеност са Уставом БиХ и правним системом БиХ, нити су подржани принципи Приједлога закона о допунама Закона о спорту у Босни и Херцеговини, чији је предлагач посланик Денис Звиздић.

Уставноправна комисија Представничког дома ПСБиХ није утврдила усклађеност са Уставом БиХ и правним системом БиХ, нити је подржала принципе Приједлога закона о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине, чији су предлагачи посланици Милан Дуновић, Златан Бегић и Влатко Главаш.

Комисија је одлучила да Колегијуму Представничког дома достави Оријентациони план рада Уставноправне комисијеПредставничког домаза 2023. годину. Комисија предлаже да се у Оријентационом радном плану Представничког дома за 2023. годину уврсти и израда Приједлога измјена и допуна Пословника Представничког дома којим би се регулисала израда и подношење амандмана, право предлагача закона да коригује, измијени или допуни основни текст закона до окончања прве фазе пред надлежном комисијом, односно прописао хитни поступак за новелирани текст закона на начин како је то прописано Јединственим правилима за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине. (крај)


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу