MENI
20.3.2023

Održana 4. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Na 4. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) nije utvrđena usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, niti su podržani principi Prijedloga zakona o dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma PSBiH nije utvrdila usklađenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, niti je podržala principe Prijedloga zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Komisija je odlučila da Kolegiju Predstavničkog doma dostavi Orijentacioni plan rada Ustavnopravne komisijePredstavničkog domaza 2023. godinu. Komisija predlaže da se u Orijentacionom radnom planu Predstavničkog doma za 2023. godinu uvrsti i izrada Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma kojim bi se regulisala izrada i podnošenje amandmana, pravo predlagača zakona da koriguje, izmijeni ili dopuni osnovni tekst zakona do okončanja prve faze pred nadležnom komisijom, odnosno propisao hitni postupak za novelirani tekst zakona na način kako je to propisano Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću