MENI
15.6.2021.

Одржана 21. сједница Представничког дома

На 21. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) по скраћеном поступку и у другом читању усвојен је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама (П.З.Е.И), чији је предлагач Савјет министара БиХ.

У другом читању усвојен је и Приједлог закона о измјени и допунама Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине, чији су предлагачи посланице Мирјана Маринковић-Лепић и Аида Баручија.

Представнички дом у првом читању усвојио је Приједлог закона о заштити права на суђење у разумном року пред Судом Босне и Херцеговине, чији је предлагач Савјет министара БиХ.

У првом читању усвојен је и Приједлог закона о измјени Кривичног закона Босне и Херцеговине, чији је предлагач посланик Денис Звиздић.

По хитном поступку усвојен је Приједлог закона о допуни Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине, чији су предлагачи посланици Нермин Никшић, Саша Магазиновић, Нада Младина и Зукан Хелез.

Дом је усвојио приједлог посланика Нермина Никшића, Саше Магазиновића, Наде Младине и Зукана Хелеза да се по скраћеном законодавном поступку разматра Приједлог закона о измјенама Изборног закона Босне и Херцеговине.

Дом је одлучио да се Приједлог закона о измјенама и допуни Изборног закона БиХ, чији је предлагач посланик Ненад Нешић, разматра у редовној законодавној процедури. Претходно, Дом није усвојио захтјев посланика Нешића да се овај Приједлог закона разматра по хитној, нити по скраћеној процедури.

Представнички дом није усвојио Приједлог закона о измјени Закона о порезу на додату вриједност, којег су посланици из Клуба посланика СДА предложили по хитном поступку.

Представнички дом усвојио је модификовану посланичку иницијативу Саше Магазиновића којом се Савјет министара БиХ задужује да у року од 60 дана од дана усвајања ове иницијативе припреми и у парламентарну процедуру достави Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност којим ће се регулисати порез на дигиталне услуге.

Усвојена је и модификована посланичка иницијатива Шемсудина Дедића којом се Савјет министара БиХ обавезује да, у складу с надлежностима, размотри питање увођења зеленог сертификата за грађане БиХ, односно документа који ће бити доказ да је особа вакцинисана, да је преболовала болест или да има негативан тест на COVID-19, а који ће служити грађанима за кретање ван граница БиХ. У вези с тим потребно је утврдити надлежност и одредити институцију која ће бити задужена за успоставлјање система за издавање наведеног документа.

Дом је усвојио и модификовану посланичку иницијативу Мире Пекић и Бранислава Бореновића којом Представнички дом ПСБиХ, у складу са чланом 35. Закона о Савјету министара БиХ, обавезује Савјет министара БиХ да најкасније у року од седам дана од дана усвајања ове иницијативе донесе одлуку којом се Управи за индиректно опорезивање БиХ налаже да поништи поступак јавне набавке за куповину постојећег пословног објекта у Бањалуци за смјештај запослених у Главној канцеларији и Регионалном центру у Бањалуци и да Представничком дому ПСБиХ достави детаљну информацију о овој јавној набавци.

Поводом расправе о Приједлогу одлуке о именовању Савјета Регулаторне агенције за комуникације БиХ, чији је предлагач Министарство комуникација и транспорта БиХ, Представнички дом усвојио је и закључак који гласи: „С обзиром на то да нису испоштоване одредбе конкурсне процедуре, те Закон о равноправности полова, предлажемо да се не гласа о листи, те да је вратимо Савјету министара БиХ на дораду“.

Дом је усвојио и закључак којим од Савјета министара БиХ и Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ тражи да хитно, а најдуже седам дана од дана доношења овог заклјучка, израде и у ПСБиХ по хитном поступку упуте Приједлог измјена и допуна Закона о лијековима и медицинским средствима Босне и Херцеговине, као и да усвоје одговарајуће измјене Правилника о поступку и начину давања дозволе за ставлјање лијека у промет, с цилјем омогућавања да се вакцине против COVID-19, чију су употребу претходно одобриле Европска агенција за лијекове или надлежне институције сусједних земалја, одмах могу ставити у употребу и на територији БиХ. Овакве измјене и допуне наведеног закона и подзаконског акта важиле би до окончања проглашене пандемије COVID-19.

Усвојен је и закључак којим се Савјет министара БиХ задужуједа у року од седам дана Представничком дому ПСБиХ достави Програм реформи за 2019. годину (одбране) и Програм реформи одбране за 2020. годину (усвојен од надлежне комисије), као и документ НАТО-а, исти који је током априла ове године доставлјен Мисији БиХ у Бриселу.

Представнички дом усвојио је Извјештај о издатим дозволама и одбијеним захтјевима за издавање дозвола за спољнотрговински промет оружја, војне опреме и роба посебне намјене за 2018. годину, чији је подносилац Савјет министара БиХ. Претходно, Колегијум Дома, дјелујући као комисија, постигао је сагласност о овом Извјештају.

Дом није усвојио Извјештај о раду и пословању БХРТ-а за 2020. годину. Програмски план и Финансијски план за 2021. годину, чији је подносилац Управни одбор Радио -телевизије БиХ, ради недостатка ентитетске већине упућен је на усаглашавање Колегијуму Дома.

Дом је примио к знању Информацију о стању безбједности у Босни и Херцеговини у 2018. и 2019. години, чији је подносилац Министарство безбједности БиХ.

К знању је примљена и Информација о стању у области миграција у Босни и Херцеговини за новембар 2020. године, чији је подносилац Министарство безбједности БиХ (реализација заклјучка са 16. сједнице Представничког дома, одржане 03. 02. 2021.). Уз ову Информацију, Дом је усвојио закључак којим предлаже Канцеларији за ревизију институција Босне и Херцеговине да изврши ревизију учинка на тему Управљање финансијским средствима у провођењу ИПА пројекта „Посебне мјере за подршку одговору на избјегличку и мигрантску ситуацију у Босни и Херцеговини“.

К знању је примљена и Информација о стању у области миграција у Босни и Херцеговини за 2020. годину, чији је подносилац Министарство безбједности БиХ (реализација заклјучка са 16. сједнице Представничког дома, одржане 03. 02. 2021. године).

Дом је к знању примио и Информацију о стању у области миграција у Босни и Херцеговини за јануар 2021. године, чији је подносилац Министарство безбједности БиХ (реализација заклјучка са 16. сједнице Представничког дома, одржане 03. 02. 2021. године). Уз ову Информацију, Дом је усвојио закључак којим Савјету министара БиХ налаже да једном у шест мјесеци Представничком дому ПСБиХ доставља информације о стању у подручју миграција.

К знању је примљена и Информација о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31. 12. 2020, чији је подносилац Министарство финансија и трезора БиХ.

Представнички дом к знању је примио и Информацију Савјета министара БиХ у вези са реализацијом посланичке иницијативе усвојене на 12. сједници Представничког дома, одржаној 15. 09. 2020. године, на приједлог посланика Саше Магазиновића. У вези с овом Информацијом, Представнички дом усвојио је и сљедеће закључке:

  • Парламентарна скупштина БиХ задужује Савјет министара БиХ да у року од шест мјесеци донесе потребне одлуке које би омогућиле да Савјет министара БиХ убудуће обиљежава Дан Европе;
  • Заједничка комисија за европске интеграције ПСБиХ позива колегијуме оба дома ПСБиХ да преузму проактивну улогу и да у сарадњи са Савјетом министара БиХ допиринесу бржем усвајању Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама, Приједлога закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ и Закона о сукобу интереса у институцијама БиХ, што би значило кредибилан напредак за испуњавање критерија за добијање кандидатског статуса.

Представнички дом дао је сагласност за ратификацију:

  • Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке, Пројекат градског превоза Сарајево;
  • Споразума о финансирању Програма активности прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина за 2019. годину између Европске комисије, Владе Републике Србије и Босне и Херцеговине;
  • Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о сарадњи у инфраструктурним грађевинским пројектима;
  • Споразума који се односи на узајамно признавање и замјену возачких дозвола између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Турске;
  • Споразума о међународној научној и техничкој сарадњи у области физике високих енергија између Босне и Херцеговине и Европске организације за нуклеарна истраживања (CERN);
  • Споразума о преношењу одговорности за пружање услуга ваздушног саобраћаја између Савјета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Србије и Владе Црне Горе;
  • Споразума о војно финансијској - сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске и имплементациони протокол у вези с финансијском помоћи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске. (крај) 

ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу