MENI
15.6.2021.

Održana 21. sjednica Zastupničkog doma

Na 21. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) po skraćenom postupku i u drugom čitanju usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama (P.Z.E.I), čiji je prеdlаgаtelj Vijeće ministara BiH.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, čiji su predlagatelji zastupnice Mirjana Marinković-Lepić i Aida Baručija.

Zastupnički dom u prvom čitanju usvojio je Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, čiji je predlagatelj zastupnik Denis Zvizdić.

Po hitnom postupku usvojen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji su predlagatelji zastupnici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez.

Dom je usvojio prijedlog zastupnika Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza da se po skraćenom zakonodavnom postupku razmatra Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Dom je odlučio da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Izbornog zakona BiH, čiji je predlagatelj zastupnik Nenad Nešić, razmatra u redovitoj zakonodavnoj proceduri. Prethodno, Dom nije usvojio zahtjev zastupnika Nešića da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnoj, niti po skraćenoj proceduri.

Zastupnički dom nije usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojeg su zastupnici iz Kluba zastupnika SDA predložili po hitnom postupku.

Zastupnički dom usvojio je modificiranu zastupničku inicijativu Saše Magazinovića kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim će se regulirati porez na digitalne usluge.

Usvojena je i modificirana zastupnička inicijativa Šemsudina Dedića kojom se Vijeće ministara BiH obvezuje da, sukladno nadležnostima, razmotri pitanje uvođenja zelenog certifikata za građane BiH, odnosno dokumenta koji će biti dokaz da je osoba cijepljena, da je prebolovala bolest ili da ima negativan test na COVID-19, a koji će služiti građanima za kretanje van granica BiH. U vezi s tim potrebno je utvrditi nadležnost i odrediti instituciju koja će biti zadužena za uspostavlјanje sustava za izdavanje navedenog dokumenta.

Dom je usvojio i modificiranu zastupničku inicijativu Mire Pekić i Branislava Borenovića kojom Zastupnički dom PSBiH, sukladno članku 35. Zakona o Vijeću ministara BiH, obvezuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od sedam dana od dana usvajanja ove inicijative donese odluku kojom se Upravi za neizravno oporezivanje BiH nalaže da poništi postupak javne nabave za kupovinu postojećeg poslovnog objekta u Banjaluci za smještaj zaposlenih u Glavnom uredu i Regionalnom centru u Banjaluci i da Zastupničkom domu PSBiH dostavi detaljnu informaciju o ovoj javnoj nabavi.

U povodu rasprave o Prijedlogu odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, čiji je predlagatelj Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Zastupnički dom usvojio je i zaključak koji glasi: „S obzirom na to da nisu ispoštovane odredbe natječajne procedure, te Zakon o ravnopravnosti spolova, predlažemo da se ne glasuje o listi, te da je vratimo Vijeću ministara BiH na doradu“.

Dom je usvojio i zaključak kojim od Vijeća ministara BiH i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH traži da hitno, a najduže sedam dana od dana donošenja ovog zaklјučka, izrade i u PSBiH po hitnom postupku upute Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu davanja dozvole za stavlјanje lijeka u promet, s cilјem omogućavanja da se cjepivo protiv COVID-19, čiju su uporabu prethodno odobrile Europska agencija za lijekove ili nadležne institucije susjednih zemalјa, odmah mogu staviti u uporabu i na teritoriji BiH. Ovakve izmjene i dopune navedenog zakona i podzakonskog akta važile bi do okončanja proglašene pandemije COVID-19.

Usvojen je i zaključak kojim se Vijeće ministara BiH zadužujeda u roku od sedam dana Zastupničkom domu PSBiH dostavi Program reformi za 2019. godinu (obrane) i Program reformi obrane za 2020. godinu (usvojen od nadležnog povjerenstva), kao i dokument NATO-a, isti koji je tijekom travnja ove godine dostavlјen Misiji BiH u Bruxelles-u.

Zastupnički dom usvojio je Izvješće o izdatim dozvolama i odbijenim zahtjevima za izdavanje dozvola za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2018. godinu, čiji je podnositelj Vijeće ministara BiH. Prethodno, Kolegij Doma, djelujući kao povjerenstvo, postigao je suglasnost o ovom Izvješću.

Dom nije usvojio Izvješće o radu i poslovanju BHRT-a za 2020. godinu. Programski plan i Financijski plan za 2021. godinu, čiji je podnositelj Upravni odbor Radio -televizije BiH, radi nedostatka entitetske većine upućen je na usuglašavanje Kolegiju Doma.

Dom je primio k znanju Informaciju o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, čiji je podnositelj Ministarstvo sigurnosti BiH.

K znanju je primljena i Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za studeni 2020. godine, čiji je podnositelj Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaklјučka sa 16. sjednice Zastupničkog doma, održane 03. 02. 2021.). Uz ovu Informaciju, Dom je usvojio zaključak kojim predlaže Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine da izvrši reviziju učinka na temu Upravljanje financijskim sredstvima u provedbi IPA projekta „Posebne mjere za potporu odgovoru na izbjegličku i migrantsku situaciju u Bosni i Hercegovini“.

K znanju je primljena i Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, čiji je podnositelj Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaklјučka sa 16. sjednice Zastupničkog doma, održane 03. 02. 2021. godine).

Dom je k znanju primio i Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za siječanj 2021. godine, čiji je podnositelj Ministarstvo sigurnosti BiH (realizacija zaklјučka sa 16. sjednice Zastupničkog doma, održane 03. 02. 2021. godine). Uz ovu Informaciju, Dom je usvojio zaključak kojim Vijeće ministara BiH nalaže da jednom u šest mjeseci Zastupničkom domu PSBiH dostavlja informacije o stanju u području migracija.

K znanju je primljena i Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2020, čiji je podnositelj Ministarstvo financija i trezora BiH.

Zastupnički dom k znanju je primio i Informaciju Vijeća ministara BiH u svezi sa realizacijom zastupničke inicijative usvojene na 12. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 15. 09. 2020. godine, na prijedlog zastupnika Saše Magazinovića. U svezi s ovom Informacijom, Zastupnički dom usvojio je i sljedeće zaključke:

  • Parlamentarna skupština BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci donese potrebne odluke koje bi omogućile da Vijeće ministara BiH ubuduće obilježava Dan Europe;
  • Zajedničko povjerenstvo za europske integracije PSBiH poziva kolegije obaju domova PSBiH da preuzmu proaktivnu ulogu i da u suradnji sa Vijećem ministara BiH dopirinesu bržem usvajanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama, Prijedloga zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH i Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH, što bi značilo kredibilan napredak za ispunjavanje kriterija za dobijanje kandidatskog statusa.

Zastupnički dom dao je suglasnost za ratificiranje:

  • Sporazuma o financiranju Programa aktivnosti prekogranične suradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2019. godinu između Europske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine,
  • Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke - Projekt gradskog prijevoza Sarajevo,
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o suradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima,
  • Sporazuma koji se odnosi na uzajamno priznavanje i zamjenu vozačkih dozvola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske
  • Sporazuma o međunarodnoj znanstvenoj i tehničkoj suradnji u području fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN),
  • Sporazuma o delegiranju odgovornosti za pružanje usluga u zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore,
  • Sporazuma o vojno-financijskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola u vezi s financijskom potporom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću