MENI
25.2.2021

Održana 17. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

Na 17. sjednici Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmotren je Zahtjev Ustavnog suda BiH za davanje odgovora na Zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi člana 8. st. (2), (3) i (4), dijelova stava (5), dijelova stava (6), člana 8a) i člana 32, dio odredbe stava (3), tačka d) Zakona o prebivalištu i boravištu državlјana BiH. U vezi s ovim Zahtjevom Ustavnopravna komisija usvojila je Mišljenje u kome se konstatuje da je PSBiH, u skladu sa ustavnim nadležnostima, usvojila Zakon o prebivalištu i boravištu državlјana BiH.

Nakon što nisu ispravljeni nedostaci u Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Vijeću ministara BiH, čiji su predlagači poslanici Kluba poslanika Naša stranka - Nezavisni blok, Ustavnopravna komisija konstatovala je, u skladu sa članom 117. stav 2 Poslovnika, da su predlagači odustali od Prijedloga zakona.

Usvojen je i u dalju parlamentarnu proceduru upućen Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma za 2020. godinu.

Usvojen je i Orijentacioni plan rada Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma za 2021. godinu.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma primila je k znanju Dopis Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću