MENI

Чланови Колегијума Представничког дома

Сазив 2018 - 2022.

Сједнице Дома сазива и дневни ред предлаже предсједавајући Дома у договору са замјеницима предсједавајућег.

Према Пословнику Представничког дома, Колегијум је задужен за: остваривање права и дужности посланика која су у вези са обављањем њихове дужности те израду предлога критеријума којима се регулишу права и обавезе посланика на професионалном раду, затим сарадњу са Домом народа, укључујући одржавање пленарне сједнице оба дома на свој или на захтјев Колегијума Дома народа, те за одржавање заједничких сједница колегијума, остваривање права и дужности Дома према Предсједништву БиХ и Савјету министара БиХ, у складу са Уставом БиХ, законом и Пословником, као и друге послове.

Чланови Колегијума Представничког дома у сазиву 2018 - 2022.

  • Небојша Радмановић

    предсједавајући Представничког дома у периоду од 06.04.2020. до 05.12.2020. и од 06.04.2022. до истека сазива

  • Борјана Кришто

    предсједавајућа Представничког дома у периоду од 06.12.2018. до 05.08.2019. и од 06.12.2020. до 05.08.2021.

  • Денис Звиздић

    предсједавајући Представничког дома у периоду од 06.08.2019. до 05.04.2020. и од 06.08.2021. до 05.04.2022.

Напомена: У складу са Уставом Босне и Херцеговине, чланови Колегијума се на дужности предсједавајућег Дома ротирају сваких осам мјесеци.