MENI

Članovi Kolegija Predstavničkog doma

Saziv 2018. - 2022.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedavajući Doma u dogovoru sa svojim zamjenicima.

Prema Poslovniku Predstavničkog doma, Kolegij je zadužen za: ostvarivanje prava i dužnosti poslanika, koji su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti te izradu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obaveze poslanika na profesionalnom radu, zatim saradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice oba doma na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda, te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Predstavničkog doma u sazivu 2018. - 2022.

  • Nebojša Radmanović

    predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 6.4.2020. do 5.12.2020. i od 6.4.2022. do isteka saziva

  • Borjana Krišto

    predsjedavajuća Predstavničkog doma u periodu od 6.12.2018. do 5.8.2019. i od 6.12.2020. do 5.8.2021.

  • Denis Zvizdić

    predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 6.8.2019. do 5.4.2020. i od 6.8.2021. do 5.4.2022.

Napomena: U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.