MENI

Članovi Kolegija Predstavničkog doma

Saziv 2014. - 2018.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedavajući Doma u dogovoru sa svojim zamjenicima.

Prema Poslovniku Predstavničkog doma, Kolegij je zadužen za: ostvarivanje prava i dužnosti poslanika, koji su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti te izradu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obaveze poslanika na profesionalnom radu, zatim saradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice oba doma na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda, te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Predstavničkog doma u sazivu 2014. - 2018.

 • Šefik Džaferović

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 9.12.2014. do 8.8.2015. i od 9.12.2016. do 8.8.2017.

 • Ime Prezime

  Borjana Krišto

  predsjedavajuća Predstavničkog doma u periodu od 9.8.2015. do 8.4.2016. i od 9.8.2017. do 8.4.2018.

 • Ime Prezime

  Mladen Bosić

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 9.4.2016. do 8.12.2016. i od 9.4.2018. do okončanja saziva