MENI

Članovi Kolegija Zastupničkog doma

Saziv 2018. - 2022.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Zastupničkog doma, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti zastupnika koji su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obveze zastupnika na profesionalnom radu, zatim za suradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice obaju domova na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Zastupničkog doma u sazivu 2018. - 2022.

  • Nebojša Radmanović

    predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 6.4.2020. do 5.12.2020. i od 6.4.2022. do isteka saziva

  • Borjana Krišto

    predsjedateljica Zastupničkog doma u razdoblju od 6.12.2018. do 5.8.2019. i od 6.12.2020. do 5.8.2021.

  • Denis Zvizdić

    predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 6.8.2019. do 5.4.2020. i od 6.8.2021. do 5.4.2022.

Napomena: Sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedatelja Doma rotiraju svakih osam mjeseci.