MENI

Članovi Kolegija Zastupničkog doma

Saziv 2002. - 2006.

Radom Doma upravlja Kolegij, koji čine predsjedatelj te prvi i drugi zamjenik predsjedatelja Doma. U skladu s Ustavom BiH, članovi Kolegija rotiraju se na dužnosti predsjedatelja Doma svakih osam mjeseci.

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Zastupničkog doma, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti zastupnika koji su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obveze zastupnika na profesionalnom radu, zatim za suradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice obaju domova na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Zastupničkog doma u sazivu 2002. - 2006.

 • Ime Prezime

  Šefik Džaferović

  predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 9.12.2002. do 8.8.2003. i od 9.12.2004. do 8.8.2005.

 • Nikola Špirić

  predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 9.8.2003. do 8.4.2004. i od 9.8.2005. do 8.4.2006.*

 • Ime Prezime

  Martin Raguž

  predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 9.4.2004. do 8.12.2004. i od 9.4.2016. do okončanja mandata*** Nikola Špirić, 22.4.2003. izabran je za člana Kolegija Zastupničkog doma umjesto ranije izabranog Borislava Paravca, koji je imenovan za člana Predsjedništva BiH.
**Martin Raguž, 13.1.2003. izabran je za člana Kolegija Zastupničkog doma umjesto ranije izabranog Bariše Čolaka, koji je imenovan na poziciju ministra sigurnosti BiH i zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara BiH.
Napomena: Sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedatelja Doma rotiraju svakih osam mjeseci.