MENI

Špirić, Nikola

Špirić, Nikola
Dom Predstavnički dom
Stranka SNSD
Klub Klub poslanika SNSD
Izborna jedinica / Entitet RS / Izborna jedinica 1
OSTALI LIČNI PODACI POSLANIKA

Datum i mjesto rođenja:
4.9.1956., Drvar

Stručna sprema:
doktor ekonomskih nauka

Strani jezici:
-

Bračno stanje:
oženjen

Biografija:
Rođen sam 4.9.1956. god. u Drvaru, gdje sam završio osmogodišnju školu. Srednju tehničku školu završio sam u Sarajevu, školske 1974./75.god. Ekonomski fakultet u Sarajevu završio sam 1979./80. Po završetku fakulteta, zasnovao sam radni odnos na Ekonomskom institutu u Sarajevu gdje sam sve do 1992. radio kao istraživač. Magistarski rad i doktorsku disertaciju branio sam iz oblasti monetarnih i javnih finansija. Od 1992. godine radim na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, kao profesor na predmetu Monetarne i javne finansije. Obavljao sam funkcije poslanika u Predstavničkom domu 1999./2000., zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, 2000.god., predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH 2001./2002. Trenutno sam poslanik u Predstavničkom domu PSBiH.

PRETHODNI MANDATI
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 1998. - 2000.
  • Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH 2000. - 2002., predsjedavajući / zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda