MENI

24. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

16.4.2009. 11.00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 23. сједнице Комисије;
  2. Разматрање „Првог кварталног прегледа реализације активности из Акционог плана за реализацију приоритета из документа Европско партнерство с БиХ“ и „Извјештаја о стању провођења обавеза из Привременог споразума и ССП-а“;
  3. Разматрање Иницијативе за укључивање 16 општина, регија Централна БиХ у ИПА ЦБЦ – програм прекограничне сарадње;
  4. Разматрање стања законодавства и инфраструктуре у области сигурности хране;
  5. Текућа питања.