MENI

33. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

22.3.2010 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Vijeća ministara za 2009. godinu;
  3. Izvještaj o stanju provođenja obaveza Privremenog sporazuma/Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za period 1. 7. - 31. 12. 2009. godine sa zaključkom Vijeća ministara BiH;
  4. Polugodišnji pregled realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo sa BiH za period 1. 7. – 31. 12. 2009. godine sa zaključkom Vijeća ministara BiH;
  5. Program mjera za provođenje Privremenog sporazuma/Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za period 1. 1. 2010. – 31. 12. 2011. godine sa zaključkom Vijeća ministara BiH;
  6. Informacija o procesu programiranja Instrumenta za predpristupnu pomoć(IPA) 2010 – komponenta 1, aktivnostima u vezi sa IPA-om – komponenta 2, te uspostavljanje sistema za decentralizovanu implementaciju pomoći EU i izgradnju kapaciteta za komponente 3, 4 i 5 sa zaključkom Vijeća ministara BiH;
  7. Informacija o aktivnostima u okviru procesa prevođenja zakonodavstva Evropske unije sa zaključkom Vijeća ministara BiH;
  8. Tekuća pitanja;