MENI

24. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

16.4.2009 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje „Prvog kvartalnog pregleda realizacije aktivnosti iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo s BiH“i „Izvještaja o stanju provođenja obaveza iz Privremenog sporazuma i SSP-a“;
  3. Razmatranje Inicijative za uključivanje 16 opština, regija Centralna BiH u IPA CBC – program prekogranične saradnje;
  4. Razmatranje stanja zakonodavstva i infrastrukture u oblasti sigurnosti hrane;
  5. Tekuća pitanja;