MENI

19. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

13.1.2009 12:00 Bijela sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Komisije;
  2. Priprema delegacije za 11. međuparlamentarni sastanak Komisije s Delegacijom Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu, Brisel, 21. i 22. januar 2009. godine;
  3. Usvajanje Izvještaja o radu Komisije za 2008. godinu;
  4. Tekuća pitanja.