MENI

19. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

13.1.2009. 12.00 Бијела сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 18. сједнице Комисије;
  2. Припрема  делегације за 11. међупарламентарни састанак Комисије сa Делегацијом Европског парламента за Југоисточну Европу, Брисел, 21. 22.јануар 2008. године;
  3. Усвајање Извјештаја о раду Комисије за 2008. годину;
  4. Текућа питања.