MENI

07. сједница Заједничкe комисијe за европске интеграције

9.12.2007. 9:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајанје записника 5. и 6. сједнице Комисије;
  2. Разматранје Извјештаја о напретку Босне и Херцеговине у 2007. години;
    - Уводно излагање: госп. Осман Топчагић, директор Дирекције за европске интеграције;
  3. Текућа питања;