MENI

07. sjednica Zajedničkog povjerenstva za europske integracije

9.12.2007. 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Izvješća o napretku Bosne i Hercegovine u 2007.
    - Uvodno izlaganje: gosp. Osman Topčagić, direktor Direkcije za europske integracije;
  3. Tekuća pitanja;