MENI

07. sjednica Zajedničke komisije za evropske integracije

9.12.2007 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine u 2007. godini;
    - Uvodno izlaganje: gosp. Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije;
  3. Tekuća pitanja;