MENI

49. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

17.2.2006 11:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 48. sjednice održane 18.1.2006. godine;
  2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  3. Prijedlog zakona o dopuni zakona o porezu na dodanu vrijednost, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o dopuni zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Osman Brka;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, predlagatelji Ilija Filipović, Halid Genjac i Boško Šiljegović;
  6. Prijedlog zakona o izmjenmama i dopunama Zakona o carinskoj politici BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  8. Izvješće o radu Ustavno-pravne komisije Doma naroda za 2005. godinu;
  9. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.