MENI

43. сједница Уставно - правне комисије Дома народа

22.9.2005. 11.00

Дневни ред:

 1. Усвајање записника 41. и 42.сједнице Уставно - правне комисије Дома народа;
 2. Приједлог закона о допуни Закона о порезу на промет производа и услуга, предлагатељ изасланик Осман Брка;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност, предлагатељ изасланик Томислав Лимов;
 4. Приједлог закона о допунама Изборног закона БиХ, предлагатељ: Изборно повјеренство БиХ;
 5. Приједлог закона о одбрани Босне и Херцеговине, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 6. Приједлог закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о административним таксама, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 8. Приједлог закона о ревизији институција БИХ, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 9. Приједлог закона о заштити личних података, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 10. Приједлог закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 11. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о високом судбеном и тужитељском вијећу БиХ, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 12. Приједлог амандмана И. на Устав БиХ, предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 13. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити припадника националних мањина у БиХ, предлагатељ Заступнички дом;
 14. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.