MENI

42. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

19.7.2005 11:00

Dnevni red:

  1. Prijedlog Amandmana I na Ustav Bosne i Hercegovine-predlagatelj Vijeće ministara
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini-predlagatelj Zastupnički dom
  3. Prijedlog Okvirnog zakona o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine-predlagatelj izaslanik Boško Šiljegović
  4. Prijedlog zakona o Agenciji za informacijsko društvo Bosne i Hercegovine-predlagatelj Vijeće ministara
  5. Prijedlog poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
  6. Prijedlog zakona o praznicima BiH-predlagatelj izaslanik Tomislav Limov
  7. Prijedlog zakona o prijenosu poslova medijacije na Udrugu medijatora-predlagatelj Zastupnički dom
  8. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.