MENI

36. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

29.12.2004 11:30

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 34. i 35. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda;
  2. Prijedlog zakona o poštama BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  3. Prijedlog zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Centralnoj banci BiH – predlagatelj Predsjedništvo BiH;
  5. Prijedlog zakona o izmjeni Kaznenog zakona BiH – predlagatelj Zastupnički dom;
  6. Prijedlog Odluke o ratificiranju Konvencije o transferu osuđenih lica – predlagatelj Predsjedništvo BiH;
  7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vlade Republike BiH i Vlade Republike Mađarske o suradnji po pitanjima borbe protiv terorizma, trgovine narkoticima i organiziranog kriminala – predlagatelj Predsjedništvo BiH;
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o transferu i prihvatu lica na državnoj granici između Vlade Republike BiH i Vlade Republike Mađarske – predlagatelj Predsjedništvo BiH;
  9. Tekuća pitanja.

 Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.