MENI

28. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

28.7.2004 10:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda;
 2. Prijedlog zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga, policiskih službenika, pripadnika civilne zaštite, državnih službenika i namještenika u međunarodnim mirovnim misijama u inozemstvu i stacioniranju, razmještaju i djelovanju stranih oružanih snaga, policije i službenika u misijama na teritoriji BiH – predlagatelj izaslanik Tomislav Limov;
 3. Prijedlog zakona o plaćama i nadoknadama nositelja sudačke i tužiteljske dužnosti i državnih službenika i zaposlenika u Sudu i Tužiteljstvu BiH – predlagatelj Vijećeministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o putnim ispravama BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o Društvu Crvenog krsta/križa BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o mineralnim gnojivima BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti biljaka BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o fitofarmaceutskim sredstvima BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog zakona o pomilovanju – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o tehničkim zahtijevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 15. Prijedlog zakona o hrani – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 16. Prijedlog zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjeg duga BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 17. Prijedlog zakona o nestalim osobama u BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u institucijama BiH – predlagatelj Zastupnički dom;
 19. Prijedlog zakona o uporabi i zaštiti naziva BiH – predlagatelj Zastupnički dom;
 20. Prijedlog zakona o flaširanim pitkim vodama Bosne i Hercegovine – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 21. Informacija o rotaciji između Pravobranioca i zamjenika na osnovu člana 3.st.3 Zakona o pravobranilaštvu BiH i Poslovnika o radu Pravobranilaštva od 30.12.2004.g. – ZAHTIJEV ZA TUMAČENJE.
 22. Prijedlog zakona o Državnoj graničnoj službi – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 23. Prijedlog zakona o nadzoru i kontroli prelaska državne granice – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 24. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.