MENI

19. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

3.3.2004 10:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH – predlagatelj Zastupnički dom;
  3. Prijedlog Okvirnog zakona o zalozima – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  4. Izvješće o radu Pravobraniteljstva BiH za 2003. – podnosilac Pravobranitelj BiH;
  5. Prijedlog Odluke o ratificiranju Šestog protokola uz Opći Sporazum o privilegijama i imunitetima Vijeća Europe, Strazbur 5. 3.1996.g.;
  6. Prijedlog Zaključka o potrebi izrade Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine;
  7. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.