MENI

17. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

20.1.2004 10:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda;
  2. Prijedlog zakona o obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH – predlagatelj Visoki predstavnik na osnovu Odluke br.174/03 od 17.12.2003.g.;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o grbu BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Državnoj himni BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH – predlagatelj Zastupnički dom;
  7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobraniteljstvu BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  8. Prijedlog zakona o utemeljenju Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  9. Prijedlog zakona o utemeljenju Kompanije za prijenos električne energije u BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  10. Tekuća pitanja.

 Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.