MENI

16. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

5.1.2004 10:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobraniteljstvu BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH – predlagatelj Zastupnički dom;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o uporabi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine – predlagatelj Zastupnički dom;
 8. Prijedlog zakona o utemeljenju Neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o utemeljenju Kompanije za prijenos električne energije u BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH – predlagatelj Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog rezolucije izaslanika Gorana Milojevića o ostvarivanju prava umirovljenika povratnika u Federaciju BiH;
 12. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.