MENI

15. сједница Уставно - правне комисије Дома народа

10.12.2003. 14.00

Дневни ред:

 1. Усвајање записника 14. сједнице Уставно-правне комисије Дома народа;
 2. Прједлог закона о правима и дужностима чланова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине – предлагатељ Административна комисија Представничког дома и Комисија за финанцијско-административне послове Дома народа;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о управном поступку – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о службеном гласилу Босне и Херцеговине – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о упораби и заштити назива Босне и Херцеговине – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 6. Приједлог закона о производњи наоружања и војне опреме – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине – предлагатељ Заступнички дом;
 8. Приједлог закона о привременом одлагању од извршења потраживања на темељу извршних одлука на терет Прорачуна институција БиХ и међународних обвеза БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 9. Приједлог закона о утемељењу Неовисног оператора сустава за пријеносни сустав у БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 10. Приједлог закона о утемељењу Компаније за пријенос електричне енергије у БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 11. Приједлог закона о полагању правосудног испита у БиХ – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
 12. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.