MENI

14. сједница Уставно - правне комисије Дома народа

17.11.2003. 10.00

Дневни ред:

  1. Усвајање записника с 13. сједнице Уставно-правне комисије Дома народа;
  2. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине - предлагатељ Изборна комисија БиХ;
  3. Приједлог закона о обрани Босне и Херцеговине – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Вијећу министара Босне и Херцеговине – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  6. Приједлог закона о прекршајима Босне и Херцеговине – предлагатељ Вијеће министара БиХ;
  7. Приједлог закона о важности јавних исправа у Босни и Херцеговини – предлагатељ Вијеће министара;
  8. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.