MENI

09. sjednica Ustavno - pravne komisije Doma naroda

18.7.2003 9:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Ustavno-pravne komisije Doma naroda;
  2. Plan mjera i radnji na poboljšanju sigurnosne situacije u BiH– predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  3. Zaključak i Prijedlog dokumenta “Sigurnosna politika BiH” – predlagatelj Predsjedništvo BiH;
  4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za ratificiranje Općeg sporazuma o povlasticama i imunitetima Vijeća Evrope, Pariz 2.9.1949., i Protokola od 6.11.1952. – predlagatelj Predsjedništvo BiH;
  5. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.