MENI

21. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

7.9.2004

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika 19.sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Bosne i Hercegovine (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2003. godinu ;
  5. Razmatranje inicijativa i prijedloga:
    a)      poslanika Seade Palavrić za prijenos viška sredstava Regulatorne agencije za komunikacije (CRA) na raspolaganje SIPA-i;
    b)      grupe poslanika proisteklih iz rasprave o Izvještaju o finansijskom poslovanju JP “Službeni list BiH” a u vezi sa usmjeravanjem dobiti «Službenog lista BiH” i ostalih institucija;
  6. Razno.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.