MENI

21. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

7.9.2004.

Дневни ред:

  1. Верификација записника 19.сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о порезу на додану вриједност (ПДВ) (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Приједлога закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Босне и Херцеговине (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање Извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2003. годину ;
  5. Разматрање иницијатива и приједлога:
    a)      посланика Сеаде Палаврић за пријенос вишка средстава Регулаторне агенције за комуникације (ЦРА) на располагање СИПА-и;
    b)      групе посланика проистеклих из расправе о Извјештају о финансијском пословању ЈП «Службени лист БиХ» а у вези са усмјеравањем добити «Службеног листа БиХ” и осталих институција;
  6. Разно.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.