MENI

19. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

5.7.2004 10:00

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika 18. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2003. godinu za sedam budžetskih korisnika;
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o javnim nabavkama BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Razno.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.