MENI

19. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

5.7.2004. 10:00

Дневни ред:

  1. Верификација записника са 18. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о извршеној ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2003. годину за седам буџетских корисника;
  3. Разматрање Приједлога закона о јавним набавкама БиХ (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разно.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.